Chidder-puller Cséderhúzó / AboutRólunk
Hu
During the fall of 2021, as part of the Experimental Workshop course at Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest, we, fourteen third year architecture students of Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest, created fourteen “chidder-pullers”. Based on stories, written accounts, research papers and our fantasy, we made up the history of a fictitious object named chidder-puller, the time, place and society in which it was used, and the rituals, roles, lifestyles and needs which might have called it into being. The result: fourteen imaginary objects that could have been real, with imaginary pasts and stories which could have been true. The objects that were created, and the myths built around them thus carry different interpretations of reality and the past. Fourteen search results for the word ’chidder-puller’, none of which is truer or falser than the others: each of them contains real and fabricated elements, which however merge together indiscernibly in the exhibition space. The chidder-pullers and the myths related to them serve as reflective tools for thinking about the present and past. We can only think about the past from our present position, and these thoughts can never be completely objective – the chidder-pullers are products of the present, just like the conceptions about their past. Creators\ Enikő Balogh, Lilla Czigány, Dorottya Füleky, Lili Gárdos, Anita Halmos, Dorottya Lajcsik, Kristóf Lipótzy, Elvira Monti, Anna Soóki-Tóth, Oszkár Szelevényi, Borbála Véghelyi, Dóra Veres, Gábor Wallner, Zsuzsi Werk Consultants\ Péter Pozsár, Bence Dobos With the help of\ Ferenc Bazsó, Laura Jóföldi, Manó Karlinger, Gergő Káldi, Zoltán Neville, Péter Orr, Tilla Pálinkás-Szűcs, Péter Timár
2021 őszén, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, a Kísérleti műhely óra keretében tizennégyen, harmadéves építészhallgatók megalkottunk tizennégy cséderhúzót. Elbeszélésekre, írásokra, kutatásokra vagy a fantáziánkra alapozva kitaláltuk egy cséderhúzó nevű fiktív használati tárgy történetét, a helyet, időt és társadalmat, amelyben használták, rítusokat, szerepeket, életmódokat, szükségleteket, amelyek életre hívhatták. Az eredmény: tizennégy elképzelt tárgy, mely akár létezhetett is volna, elképzelt történetekkel és múltakkal, melyek akár lehettek volna valóságosak is. A létrejött tárgyak és a köréjük épülő mítoszok így a valóság és a múlt különböző értelmezéseit hordozzák magukban. Tizennégy keresési találat a cséderhúzó szóra, melyek közül egyik sem igazabb vagy hamisabb a másiknál: mindegyikük tartalmaz valós és kitalált elemeket, melyek azonban már megkülönböztethetetlenül olvadnak egybe a kiállítótérben. A cséderhúzók és a hozzájuk kapcsolódó mítoszok jelenről és múltról való gondolkodás relfexiós eszközei is. A múltról csak a jelen pozíciónkból tudunk gondolkodni, elképzeléseket és narratívákat alkotni, és ezek sosem lehetnek teljesen objektívek – ahogyan a cséderhúzók, úgy a múltjukról alkotott elképzelések is a jelen termékei. Alkotók\ Balogh Enikő, Czigány Lilla, Füleky Dorottya, Gárdos Lili, Halmos Anita, Lajcsik Dorottya, Lipótzy Kristóf, Monti Elvira, Soóki-Tóth Anna, Szelevényi Oszkár, Véghelyi Borbála, Veres Dóra, Wallner Gábor, Werk Zsuzsi Konzulensek\ Pozsár Péter, Dobos Bence Közreműködők\ Bazsó Ferenc, Jóföldi Laura, Karlinger Manó, Káldi Gergő, Neville Zoltán, Orr Péter, Pálinkás-Szűcs Tilla, Timár Péter