Chidder-puller Cséderhúzó / Monti Elvira
Hu
The Bácska and Bánát regions were so-called single child regions. From the mid-19th century, especially in the peasant society, it became customary to only have one child per family. This became a custom following the appearance of conscious birth control, primarily for economic reasons. Young women were very careful not to become pregnant in the first years of marriage, and if they had a boy, they avoided further pregnancies with contraceptives or abortions. But birth control was not considered acceptable by the peasant moral laws, which is why we know little about the incidence and actual practice of abortion. What is sure is that midwives had an important role in the processes regarding pregnancy. They helped births, took care of the mother and child afterwards, and they often performed abortions as well. Sometimes pregnant women aborted their fetuses themselves, following methods suggested by the midwife. They tried abortive potions (castor oil, soapy water, ergot decoction), or overstrained themselves (by bending over wood boards or lifting dung-loaded wheelbarrows). It was a known practice that female rubbers massaged the fetus out. Women also performed operations on themselves with primitive artificial devices. They pushed sharp objects into the womb (crochet hook, knitting needle, spindle, quill, sharp wand, the roots of parsley, wormwood, mallow or marsh arrowgrass, pencil, midrib of tobacco leaf etc.). These pierced the fetal membrane, the amniotic fluid flowed out, and after a short time the miscarriage began. These primitive abortive devices were called chidder-puller in Upper Bácska. Opposed to the studied midwives, peasant midwives obtained their knowledge without any qualification, through the transmission, from generation to generation, of experience, beliefs and magical rituals around birth and newborns. The popular beliefs surrounding midwives often involved a witch-like role, like someone who can cast a curse, and can do wrong to the newborn and the mother, but at the same time can also cure. Because of the illegal nature of the procedure, the midwives kept the chidder-pullers hidden, not in the midwife bag among all the other devices. Most of the time, everyday objects or medical objects with a different original function were used as chidder-pullers. According to some written accounts, peasant midwives created chidder-puller devices themselves, especially made to perform abortions. The making of these objects might have been related to the midwifery knowledge, inherited over generations, and intertwined with magical procedures and beliefs. The notion that a woman who commits feticide will be punished in the after-life was part of the popular belief system. Therefore midwives were recommended to use nut wood (from the walnut tree, associated with witches). According to the legends, the wood from this tree kept the devil away, protected the woman from the terrible punishments awaiting her in her life and after her death. Magical healing properties were also attributed to it.
Bácska és Bánát úgynevezett egykés vidékek voltak. Az egykézés gyakorlata a 19. század közepétől vált különösen elterjedtté a paraszti társadalomban, a tudatos születésszabályozás megjelenése következtében, elsősorban gazdasági megfontolásból. A fiatal asszonyok nagyon vigyáztak arra, hogy ne essenek teherbe házasságuk első éveiben, és ha fiúgyermekük született, a további terhesség vagy gyermek ellen fogamzásgátlással, vagy a terhesség megszakításával védekeztek. A születésszabályozás azonban a hagyományos paraszti erkölccsel nem volt összeegyeztethető, éppen emiatt a magzatelhajtás gyakoriságát, tényleges gyakorlatát kevéssé ismerjük. Annyi biztos, hogy terhesség körüli folyamatokban fontos szerepe volt a bábáknak. A szülést segítették, majd a gyermekágyas asszonyt és a csecsemőt ápolták, de gyakran a magzatelhajtást is ők végezték. Előfordult, hogy maga a terhes nő vetette el saját magzatát, akár a bába által javasolt módszerek valamelyikével. Próbálkoztak abortív főzetek megivásával (ricinusolaj, szappanlé, anyarozs főzete), vagy túlerőltetéssel: a terhes asszony üres hombárba hajolt, trágyával megrakott talicskát emelt föl. Az az eljárás is ismert, hogy kenőasszonyok kimasszírozták, „kikenték” az anyából a magzatot. Primitív művi eszközökkel való beavatkozásokat is végeztek magukon az terhes nők. A méhbe toltak szúró tárgyat (horgolótűt, kötőtűt, orsót, tollszárat, hegyes pálcát, vagy pedig petrezselyem, fehér üröm, mályva, kígyófű gyökerét, ceruzát, dohánylevél középerét stb.). Ezek keresztülfúrták a magzatburkot, a magzatvíz elfolyt, és rövid idő múlva beállt az elvetélés. Ezeket a primitív abortív eszközöket hívták Felső-Bácskában cséderhúzónak. A tanult bábákkal ellentétben a parasztbábák képesítés nélkül, a tapasztalatok hagyományozása útján jutottak tudásuk birtokába, melyben a szülés és gyermekágy körüli hiedelmeket, mágikus eljárásokat is továbbvitték nemzedékről nemzedékre. A bábának gyakran tulajdonított a népi hitvilág boszorkányos szerepet, mint aki szemmel ver, és meg tudja rontani a gyermekágyast és az újszülöttet, ugyanakkor gyógyítani is tud. Az eljárás illegalitása miatt a cséderhúzó eszközöket a bábák elrejtették, nem tartották a többi eszközt tartalmazó bábatáskában. Leggyakrabban használati tárgyakat vagy eredetileg más funkciójú orvosi eszközöket alkalmaztak cséderhúzóként. Egyes írásos emlékek alapján valószínűsíthető, hogy a parasztbábák maguk készítettek cséderhúzó eszközöket, kifejezetten csak magzatelhajtás céljára. Ezek elkészítése összefügghetett a mágikus eljárásokkal és hiedelmekkel összefonódó, nemzedékről nemzedékre öröklődő bábai tudással. A népi hiedelemrendszernek része az a hit, hogy a magzatát elhatjó asszony a másvilágon bűnhődni fog. Emiatt a cserhúzó elkészítéséhez a parasztbábáknak hagyományosan diófát (a boszorkánylegendák kultikus fáját) volt ajánlatos használni, mivel a legendák szerint ez a fa távoltartotta az ördögöt, védte az asszonyt a szörnyű büntetésektől, melyek életében és halálában vártak rá, valamint mágikus gyógyító hatást is tulajdonítottak neki.
Monti Elvira Monti Elvira
Monti Elvira